Cảm Âm Kiếm Hồn – Như Gió Với Mây | Sáo C5 | Chuẩn Nhất – Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Kiếm Hồn – Như Gió Với Mây | Sáo C5 | Chuẩn Nhất – Sáo Trúc Hoàng Anh
4.4/5 - (8 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Kiếm Hồn | Tân Thần Điêu Đại Hiệp OST Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Đoạn 1 : Cảm Âm Kiếm Hồn | Cùng Gió Với Mây

Re Dola Do, Do lasol la, la fare fa Do la

Re Dola Do, Do lasol la, la fare fa Do la

refa sol solfa sol, fasol la laDo la, solfa sol solfa sol la la

refa sol solfa sol, fasol la laDo la, solfa sol solfa sol la la

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Kiếm Hồn | Như Gió Với Mây

la Fa Mi Re Do la DoRe Re

la ReMi Mi, ReMi Fa MiRe DoRe Do la

la Fa Mi Re Do la DoRe Re

la ReMi Mi, ReMi Fa MiFa Sol SolLa Mi

 

la Fa Mi Re Do la DoRe Re

la ReMi Mi, ReMi Fa MiRe DoRe Do la

la Fa Mi Re Do la DoRe Re

la la ReMi, Mi ReMi Fa MiFa Sol SolLa Mi

la Fa Do ReMi Re

SHEET NHẠC KIẾM HỒN – NỐT NHẠC Như Gió Và Mây

 

Cảm Âm Kiếm Hồn - Cùng Gió Và Mây
Sheet Cảm Âm Kiếm Hồn – Nốt Nhạc Cùng Gió Và Mây

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Kiếm Hồn

KARAOKE | Kiếm Hồn | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam