Cảm Âm Giữa Đại Lộ Đông Tây | Uyên Linh | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Giữa Đại Lộ Đông Tây | Uyên Linh | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Giữa Đại Lộ Đông Tây | Uyên Linh | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 Cảm Âm Giữa Đại Lộ Đông Tây

Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh

LA FA FA RE RE / sib la sol sol / SOL SOL LA SOL

 Lách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt tay xe lăn bánh

SOL MI MI DO DO / LA SOL FA FA RE RE MI FA  

Gấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ còn ba giây đến xanh

LA FA FA RE RE /  sib la sol sol / SOL SOL LA SOL

Và em nói yêu anh

FA# SOL LA FA# FA#

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Giữa Đại Lộ Đông Tây

Bờ vai của anh là nơi

LA SIB DO3 LA RE MI

Mà em thấy yên bình nhất

LA SIB DO3 LA / DO RE

Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãi mãi

FA SOL RE DO# RE MI / la FA MI FA SOL LA

Choàng tay khẽ ôm từ sau

LA SIB DO3 LA RE MI

Làn hơi ấm tan vào nhau

LA SIB DO3 LA / DO RE

Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãi mãi

FA SOL RE DO# RE MI / la FA MI FA SOL LA

Giữa đại lộ đông tây

SIB RE RE MI MI

Có mình cầm đôi tay

LA DO DO RE RE

Giữa đại lộ đông tây

SIB RE RE MI MI / DO MI RE

Giữa đại lộ đông tây

SIB RE RE MI MI

Có mình cầm đôi tay

SOL-LA DO DO RE RE

Giữa đại lộ đông tây

SIB RE RE MI MI / MI SOL FA#

 

Kết Bài: Cảm Âm Giữa Đại Lộ Đông Tây

Trái Đất vẫn cứ quay cuộc đời mai đây chẳng biết thế nào

RE RE RE RE DO SIB LA SIB DO RE DO LA FA

Nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi

LA LA SIB LA / la LA SOL LA FA#

Vẫn mãi sẽ nắm tay mặc kệ trời mây có thay, có đổi

RE RE RE RE DO SIB LA SIB DO RE DO MI FA

Nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi

LA LA SIB LA / la LA SOL LA FA#

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI “GIỮA ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY” TẠI ĐÂY

GIỮA ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY | UYÊN LINH | KARAOKE

YouTube video

 

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam