Cảm Âm Em Là Hoa Pơ Lang | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Em Là Hoa Pơ Lang | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Em Là Hoa Pơ Lang | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Em Là Hoa Pơ Lang

Tây Nguyên ơi hoa rừng bao nhiêu thứ

Fa Fa Fa Dosib la sibDo Do Fa

Cánh hoa nào đẹp nhất rừng

La Fa Dosib la sibDo fa

Tây Nguyên ơi

fa fa sib

Anh có nhớ buôn làng nhớ người con gái

Do Fa Do sib lafado fa mi fa la

Nhớ cánh hoa Pơ Lang

Do Fa Do sib la

Đẹp nhất rừng Tây Nguyên

fa mi domi fa fa

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Em Là Hoa Pơ Lang

Tây Nguyên ơi quê hương ơi

Fa Fa DosiDo sib sib lasibfa

Lòng nhớ anh em chờ như đá bên dòng suối

Do Fa Do sib la sib Do la fa Do

Dù nước cuốn không rời bên bờ đâu anh ơi

Fa La Sib Fa Do sib la Do Mi Fa

Có thương nhau xin nhớ lời

Do Do sib la la fa

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Em Là Hoa Pơ Lang

Anh có biết buôn làng khắp Tây Nguyên hùng vĩ

Fa La La Fa Do Do sib sib la Do

Quyết tâm tiêu diệt Mỹ

Do sib sib la Do

Em mong anh từng ngày trông tin anh từng giờ

sib sib sib fa fa mi mi mi do do

Lập nên những chiến công

la sib Do Do la

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Em Là Hoa Pơ Lang

Quê hương ơi Tây Nguyên ơi

Fa Fa Do Fa Fa FaLa

Con dao ta phá rừng mũi tên săn bầy thú cũng chung tay diệt Mỹ

Fa Fa Fa La Do Do sib sib la Do Do sib sib la Do

Con ong dáng hiền lành chông tre cũng một lòng

sib sib sib fa fa mi mi mi do do

Lập nên những chiến công

la sib Do Do la

Tây Nguyên ơi Tây Nguyên ơi

Fa Fa Do Fa Fa Fa

 

Lời 2 :

Tây Nguyên ơi cây rừng bao nhiêu lá

Fa Fa Fa Dosib la sibDo Do Fa

Có bao nhiêu dòng suối dài

La Fa Dosib la sibDo fa

Tây Nguyên ơi em nhắc tên anh đêm ngày

fa fa sibDosibla Do Fa Do sib lafa do

Trong từng câu nói mỗi bữa cơm em ăn

fa mi fa la Do Fa Do sib la

Khi đi rừng lên nương

fa mi domi fa fa

 

Tây Nguyên ơi quê hương ơi

Fa Fa Dosi Do sib sib lasib

Dù cách xa anh nhiều em vẫn chờ đợi đấy

Do Fa Do sib la sib Do la fa Do

Chẳng như cái lá rừng theo dòng suối trôi xuôi

Fa La Sib Fa Do sib la Do Mi Fa

Có thương nhau xin nhớ lời

Do Do sib la la fa

 

Anh có biết buôn làng lấy tên hoa thật quý của Tây Nguyên hùng vĩ

Fa La La Fa Do Do sib sib la Do Do sib sib la Do

Mang tên cho từng nàng nêu gương giết giặc thù

sib sib sib fa fa mi mi mi do do

Làm nương rẫy sớm trưa

la sib Do Do la

 

Quê hương ơi Tây Nguyên ơi

Fa Fa Do Fa Fa FaLa

Anh ơi em sẽ là Pơ Lang hoa đẹp nhất

Fa Fa Fa La Do Do sib sib la Do

Thứ hoa buôn làng quý

Do sib sib la Do

Cho anh thêm đẹp lòng hăng say giết giặc thù

sib sib sib fa fa mi mi mi do do

Lập nên những chiến công

la sib Do Do la

Tây nguyên này bao nhiêu cô gái

Fa Fa Do Fa Fa La Sib

Đều là hoa Pơ Lang

Do Do Mi Fa Fa

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Em Là Hoa Pơ Lang

KARAOKE | Em Là Hoa Pơ Lang | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam