Cảm Âm Đường Trường Sơn Xe Anh Qua | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đường Trường Sơn Xe Anh Qua | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Đường Trường Sơn Xe Anh Qua | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Đường Trường Sơn Xe Anh Qua

Ơi cô gái Trường Sơn

laRe MiRe laRe laRe Mi

Bao đêm em đi mở đường

Mi Mi Mi Re miDo la

Cho từng chuyến xe anh qua

lasol mi laRe si si si

Vang giọng hát em ngân xa.

sila mi siRe si la la

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Đường Trường Sơn Xe Anh Qua

Tuổi thanh xuân đến với núi rừng

sol la la la sol la mi

Dù bom rơi mưa dông nắng lửa

mi si si si la siRe mi

Vượt hiểm nguy em băng băng qua

la la Re Re Re Re Do

Mở đường xe anh ra tiền tuyến.

la la Do Re ReDo la Mi

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Đường Trường Sơn Xe Anh Qua

Anh qua bao núi cao

Sol Sol Sol La Mi

Anh qua bao dốc đèo

Fa Fa Fa La Re

Đường anh đi mang tình em

mi si siRe sila mi si

Như tình quê hương nâng bước ta đi

si la Re Re Do laRe Do Do

Đường in trong tim anh

mi la la la sol

Đường in dấu chân em

mi si siRe si si

Đường Trường Sơn yêu biết mấy

mi mi sol# sol# siRe Re

Khi tình em cháy trong lòng anh.

sila mi si siRe sila mi la

 

Lời 2 : Cảm Âm Đường Trường Sơn Xe Anh Qua

Đi san đường bạt núi

laRe MiRe laRe laRe Mi

Giữa pháo sáng với đạn bom

Mi Mi Mi Re miDo la

Như người chiến sĩ xông pha

lasol mi laRe si si si

Em mở lối xe anh qua.

sila mi siRe si la la

 

Trường Sơn ơi núi cao mấy tầng

sol la la la sol la mi

Đường em ghi chiến công lẫy lừng

mi si si si la siRe mi

Tràn niềm tin trong muôn gian lao

la la Re Re Re Re Do

Đường tiền phương xe anh thẳng tới.

la la Do Re ReDo la Mi

 

Sao lung linh khắp trời

Sol Sol Sol La Mi

Như em soi sáng đường

Fa Fa Fa La Re

Rừng đêm đêm chứa chan niềm tin

mi si siRe sila mi si

Trên đường anh qua chiến thắng nơi nơi

si la Re Re Do laRe Do Do

Đường mang bao nghĩa tình

mi la la la sol

Đường Nam Bắc yêu thương

mi si siRe si si

Đường Trường Sơn say chiến đấu

mi mi sol# Sol# siRe Re

Khi miền Nam sáng trong lòng anh.

sila mi si siRe sila mi la

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Đường Trường Sơn Xe Anh Qua

KARAOKE | Đường Trường Sơn Xe Anh Qua | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam