Cảm Âm Đi Học – Sáo Bầu ( Sáo Mèo ) Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đi Học – Sáo Bầu ( Sáo Mèo ) Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (2 bình chọn)

Cảm Âm Đi Học Sáo Bầu – Sáo Mèo | Sáo Trúc Hoàng Anh

Đô Đô Đo ReĐô la sol

sol ĐôRe Đo, la sol Đô, RêĐô…

la la re lasol la

re do fa fa-sol-la-Đô la

la sol la solla Đô

la sol fa re đồ

re đo fa fasollaĐô la

sol fasol-redo-fasol fa

 

sol sol Đô ReĐo Re

sol sol DoRelasol Đô Re Đo

la Đo sol fa re

đô refa-lasol-laĐô sol

la sol la solla Đô

la sol fa re đồ

re đô fa sol laĐô la

sol fasol-redo-fasol fa

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam