Cảm Âm Con Kênh Xanh Xanh | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Con Kênh Xanh Xanh | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Con Kênh Xanh Xanh | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Con Kênh Xanh Xanh

Con kênh xanh xanh những chiều êm ả lướt trôi

Mi Mi Mi Mi Do sol Do Mi MiFa Re

Đêm đêm trăng lên theo dòng buồm căng gió xuôi

Re Re Re Re Do si Do Re Mi Do

Con kênh xanh xanh những mùa sen nở khắp nơi

Mi Mi Mi Mi Do sol Do Mi MiFa Re

Bao câu tơ duyên dạt dào tim ai thắm tươi

Re Re Re Re Do si Do Re Mi Do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Con Kênh Xanh Xanh

Thuyền ai lướt qua hàng chuối với bờ kênh

do mi la sol misol la la mi sol

Thuyền ai lướt qua bông lúa thướt tha

mi sol Do Re Re Fa FaSol Mi

Tiếng ai hò khoan vẳng đưa những câu tình ca

Sol Fa Mi Sol SolLa Sol Fa Mi Re Mi

Ngả nghiêng hàng tràm vang hòa tiếng hò xa xa

Mi Do la sol sol mi sol do mi sol

Chiến khu bừng vui ấm bao lòng dân quê tôi

la sol mi sol la sol mi Re Re Re

Tiếng ai giã bàng nhịp nhàng như tiếng lòng tôi

Mi Do si la si sol si Re si Do

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Con Kênh Xanh Xanh

Con kênh xanh xanh những chiều êm ả nước trôi

Mi Mi Mi Mi Do sol Do Mi MiFa Re

Ghi sâu nơi tôi bao ngày chiến đấu nổi sôi

Re Re Re Re Do si Do Re Mi Do

Con kênh xanh ơi dập tàn chinh chiến khắp nơi

Mi Mi Mi Mi Do sol Do Mi MiFa Re

Bên nhau ta xây trọn bài tình ca thắm tươi.

Re Re Re Re Do si Do Re Mi Do

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Con Kênh Xanh Xanh

KARAOKE | Con Kênh Xanh Xanh | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam