Cảm Âm Cô Gái Pa Kô Con Cháu Bác Hồ | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Cô Gái Pa Kô Con Cháu Bác Hồ | Sáo Trúc Hoàng Anh
Hoàng Anh mong bạn đánh giá bài viết post

YouTube video

Cảm Âm Cô Gái Pa Kô Con Cháu Bác Hồ | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Cô Gái Pa Kô Con Cháu Bác Hồ

Mùa xuân đến rồi bản làng ơi.

Do Re Mi Dola laDo sol la

Thơ Bác gọi dậy vang non sông.

la laDo mi la Mi MiRe Mi

Kèn tiếng công vang dội khắp hai miền.

Re Sol Mi MiRe Do Mi ReDo la

Bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đến.

laDo mi la Do la Do Re Mi

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Cô Gái Pa Kô Con Cháu Bác Hồ

Hỡi núi rừng quê ta cất lên muôn lời ca ta hát mừng chiến thắng.

La Sol Fa Sol La La Sol Fa Re Mi Mi Re Do Re Mi

Người con gái Pa kô con cháu Bác Hồ.

Re Mi Sol Mi Mi Mi ReSol MiRe Dola

Dù gian khổ vượt núi băng rừng.

la laDo mi la Do Do la

Dù mưa bom em không ngại chi.

Re Mi Mi MiRe Do la Mi

Đi đánh Mỹ giữ núi rừng.

Mi Sol Sol MiSol LaSol Re

Gùi trên vai súng đạn ra hoả tuyến.

Re Mi Mi MiRe Do Do la Mi

Gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường.

mi la Do MiRe Do Do laDo la

Gửi bộ đội Bác Hồ dân thương mà dân quý nhiều lắm.

mi mi mi Do la Do Do la DoRe Mi ReMi Sol

Giặc chưa hết chưa về.

Mi Sol La Mi Re

Dù rừng thương núi nhớ.

la la Do Re Mi

Người con gái Pa kô.

mi la Mi Re Do la

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Cô Gái Pa Kô Con Cháu Bác Hồ

Đi giữa mùa chiến thắng cất tiếng ca mùa xuân nghe chim rừng nó hót.

La Sol Fa Sol La La Sol Fa Re Mi Mi Re Do Re Mi

Vì đất nước quê hương em bước lên đường, chan chứa tình rừng xanh yêu thương.

Re Mi Sol Mi Mi Mi ReSol MiRe Dola, la laDo mi la Do Do la

Gửi theo anh Bộ đội giải phóng

Re Mi Mi MiRe Do la Mi

Tình em mong.

Mi Sol Sol

Lòng em chờ.

MiSol LaSol Re

Ngày chiến thắng nhớ về thăm bản em.

Re Mi Mi MiRe Do Do la Mi

Rừng hương cây sắc hoa thơm ngọt ngào.

mi la Do MiRe Do Do laDo la

Đẹp tựa ngàn cách sao lung linh để rừng thương, núi nhớ.

mi mi mi Do la Do Do la DoRe Mi ReMi Sol

Ngày chiến thắng anh về cùng bản làng em hát.

Người con gái Pa kô.

Mi Sol La Mi Re la la Do Re Mi mi la Mi Re Do la La

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Cô Gái PaKô Con Cháu Bác Hồ

KARAOKE | Cô Gái PaKô Con Cháu Bác Hồ | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam