Cảm Âm Beautiful In White | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Beautiful In White | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Beautiful In White | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Beautiful In White

Actually if you know this
Do Do Do Do si sol
but when we first met
la si Do sol mi
I got so nervous
la si Do sol mi
I couldn’t speak
la si Do Re

In that very moment
Do Do Do Do si sol
I found the one and
la si Do sol mi
my life had found its missing piece
la si Do sol mi, si Do Re

Điệp Khúc : Cảm Âm Beautiful In White

So as long as I live I’ll love you,
Do Re Mi Mi Mi Mi Sol Sol Re
will have and hold you
Do Do Mi Mi si
You look so beautiful in white
la la Fa Mi Fa Mi Do Re
And from now til my very last breath
Do Re Mi Mi Mi Mi Sol Sol Re
This day I’ll cherish
Do Do Mi Mi si
You look so beautiful in white tonight
la la Fa Mi Fa Mi Do Re, Do Do

Lời 2

Đoạn 2 : Cảm Âm Beautiful In White

What we have is timeless
Do Do Do Do si sol
My love is endless
la si Do sol mi
and with this ring I say to the world
la si Do sol mi, la si Do Re

You’re my every reason
Do Do Do Do si sol
You’re all that I believe in
Do Mi Re Re Mi Re Do
With all my heart I mean every word
la si Do sol mi, la si Do Re

Điệp Khúc :

So as long as I live I’ll love you,
Do Re Mi Mi Mi Mi Sol Sol Re
will have and hold you
Do Do Mi Mi si
You look so beautiful in white
la la Fa Mi Fa Mi Do Re
And from now til my very last breath
Do Re Mi Mi Mi Mi Sol Sol Re
This day I’ll cherish
Do Do Mi Mi si
You look so beautiful in white tonight
la la Fa Mi Fa Mi Do Re, Re Re

Sáo D5

Đoạn 3 : Cảm Âm Beautiful In White

ohh ohh
You look so beautiful in white tonight
Sol Sol Sol Sol Mi Mi Do Re
na na na na
so beautiful in white tonight
Fa Mi Fa Mi Do Re, Do Do

And if a daughter is what our future holds
Do Do Do si Do Do Do Do sol sol
I hope she has your eyes
Mi Mi Mi Mi Re Re
finds love like you and I did
Mi Mi Mi Mi Re Re Do
and when she falls in love we’ll let her go
Do Do Do si Do Do Do Do sol sol
and I’ll walk her down the aisle
Mi Mi Mi Mi Re Re
She’ll look so beautiful in white
Mi Mi Mi Mi Re Re Do Mi

You look so beautiful in white
Fa Mi Fa Mi Do Re

Kết :

So as long as I live I’ll love you,
Do Re Mi Mi Mi Mi Sol Sol Re
will have and hold you
Do Do Mi Mi si
You look so beautiful in white
la la Fa Mi Fa Mi Do Re
And from now til my very last breath
Do Re Mi Mi Mi Mi Sol Sol Re
This day I’ll cherish
Do Do Mi Mi si
You look so beautiful in white tonight
la la Fa Mi Fa Mi Do Re, Do Do
You look so beautiful in white tonight
la la Fa Mi Fa Mi Do Re, Do Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Beautiful In White TẠI ĐÂY

KARAOKE | Beautiful In White | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam