Cảm Âm, Beat “Senorita” Shawn Mendes, Camila Cabello

Cảm Âm, Beat “Senorita” Shawn Mendes, Camila Cabello
3/5 - (2 bình chọn)
https://www.youtube.com/watch?v=gMmPH9N0R8U&feature=youtu.be
SENORITA COVER FLUTE HOÀNG ANH FLUTE

Cảm Âm Sáo Trúc Señorita Shawn Mendes, Camila Cabello

Cảm âm Senorita – Sáo G4 Sol Trâm (Hocthoisao.com)

Mi Fa Mi Re Mi Fa Re la Fa Mi Do
Mi Fa Mi Re Mi Fa Do la Fa Mi Do
Mi Fa Mi Re Do sib Fa Fa Fa
si Fa Fa Fa
Mi, Fa Mi Fa Mi Do
Mi, Fa Mi Fa Mi Re Re Re

La Sol La Sol Fa, La Sol La Sol Fa Fa Mi Re
La Sol La Sol Fa
La Sol La Sib La Sol Fa Re La La La
Do Do Do Do Sol Sol Sol, Fa Mi, Do Re

La Sol La Sol Fa, La Sol La Sol Fa Fa Mi Re
La Sol La Sol Fa
La Sol La Sib La Sol Fa Re La La La
Do Do Do Do Sol Sol Sol, Fa Mi Do

Mi Fa Mi Re Mi Fa Re la Fa Mi Do
Mi Fa Mi Re Mi Fa Do la Fa Mi Do
Mi Fa Mi Re Do sib Fa Fa Fa
si si Fa Fa Fa
Mi, Fa Mi Fa Mi Do
Mi, Fa Mi Fa Mi Re Fi Fa Re la Fa Mi Do
Mi Fa Mi Re Mi Fa Do la Fa Mi Do
Mi Fa Mi Re Do sib Fa Fa Fa
si si Fa Fa Fa
Mi, Fa Mi Fa Mi Do
Mi, Fa Mi Fa Mi Re Re Re

BEAT KARAOKE SENORITA Shawn Mendes, Camila Cabello

https://www.youtube.com/watch?v=QNCTzegcsdw
KARAOKE BEAT SENORITA
Hãy chia sẻ để có thêm nhiều bạn yêu sáo hơn nha