fbpx

Cảm Âm, Beat Karaoke “Độ Ta Không Độ Nàng”

Cảm Âm, Beat Karaoke “Độ Ta Không Độ Nàng”

Độ Ta Không Độ Nàng “Remix” Cảm Âm Sáo Trúc Hoàng Anh – Beat Karaoke Remix Độ Ta Không Độ Nàng

Cảm Âm

Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2
La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2
Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la
La la do2 mi2 do2 re2
Do2 re2 do2 re2 do2 mi2
Do2 re2 do2 re2 fa2 mi2

Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2
La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2
Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la
La la do2 mi2 do2 re2
Do2 re2 do2 re2 do2 la la

Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2
La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2
Sol2 Sol2 re2 mi2 do2
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la
La la Do2 mi2 Do2 re2
Mi2 do2 re2 do2 mi2
Do2 re2 do2 re2 fa2 mi2

Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2
La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2
Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Do2 Do2 mi2 sol2 la
La la do2 mi2 do2 re2
Do2 re2 do2 re2 do2 la la

Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2
La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2
Sol2 Sol2 re2 mi2 do2
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la
La la do2 Mi2 do2 re2
Mi2 do2 re2 do2 mi2
Do2 re2 do2 re2 fa2 mi2

Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2
La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2
Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Do2 Do2 Re2 sol2 la
La la do2 mi2 do2 re2
Do2 re2 do2 re2 do2 la la

KARAOKE. CẢM ÂM SÁO TRÚC ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG

3 Comments

 • Hiếu Posted 09/06/2019 18:21

  Thầy có Cảm âm bài “nếu anh đi ” ko ạ

 • Trịnh Tuấn Posted 13/06/2019 06:28

  Thầy ơi thầy có thể share cho em xin beat này với được không ạ, em cảm ơn thầy rất nhiều ạc

  • Trịnh Tuấn Posted 13/06/2019 06:35

   Thầy ơi! Thầy có thể share cho em xin beat này với được không ạ, nếu được thầy gửi vào mail [email protected], Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *