fbpx

Cảm Âm, Beat Karaoke “Bán Duyên – Đình Dũng”

Cảm Âm, Beat Karaoke “Bán Duyên – Đình Dũng”
YouTube video
Cảm Âm, Karaoke Bán Duyên, Beat Bán Duyên

Cảm Âm Bán Duyên ( Đình Dũng ) – Hocthoisao.com

1 / sol ssib Do DRe Re rFa Sol Fal Re
DRe Re RFa FSol Fa Re
solsib sol sib sol sib Do sib Do DRe

sol ssib Do Re Re RFa Sol Fal Re
DRe Re Fa FSol RFa Re
solsib sol sib sol sib Do sla sol

2/ sol ssib Do Re Re RFa Sol Fal Re
DRe Re RFa FSol RFa Re
solsib sol sib sol Do sib Do DRe

sol ssib Do Re Re RFa Sol RFal Re
DRe Re RFa FSol RFa Re
solsib sol sib sol sib Do sla sol

Chorus

sol ssib Do Re Re RFa FSol RFal Re, Do Re FSol Fa Re

DRe Do Re sol sib Do sib Do sib Do DRe Re

sol ssib Do Re Re RFa FSol RFal Re, Do Re La La Re

Do Re Fa Sib La Sol Fa La Sol Fa .. Re

sol ssib Do Re Re RFa FSol RFal Re, DRe / Re RFa FSol Fa Re

solsib sol sib sol sDo sib sDo DRe

sol ssib Do Re Re RFa FSol RFal Re, Do Re La La Re

Do Re Fa Sib La Sol Fa La Sol Fa Sol

quay lai 2

KARAOKE BEAT BÁN DUYÊN

YouTube video
BEAT, KARAOKE BÁN DUYÊN ( ĐÌNH DŨNG)