Cảm Âm A Little Love | Fiona Fung | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm A Little Love | Fiona Fung | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm A Little Love | Fiona Fung | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Greatest as you, smallest as me

mi mi sol la / fa sol fa mi

You show me what is deep at sea

mi mi DO si la / sol fa mi

A little love, little kiss

mi la la la / si si si

A little hug, little gift

sol sol sol / mi mi mi

All of little something

fa mi fa sol la fa

This’s ours memories

la la la DO si

 

Điệp Khúc: Cảm Âm “A Little Love”

You make me cry, make me smile

sol MI MI MI / SOL SOL SOL

Make me feel that love is true

DO DO DO / DO MI MI MI

You always stand by my side

sol la la DO FA MI DO

I don’t want to say goodbye

DO si la la RE DO si

You make me cry, make me smile

sol MI MI MI / SOL SOL SOL

Make me feel the joy of love

DO DO DO DO MI MI MI

Oh Kissing you

RE DO RE DO

Thank you for all the love you always give to me

sol mi re mi mi SOL SOL / DO DO MI MI la

Oh I love you

sol MI MI RE DO

 

Greatest as you, smallest as me

mi mi sol la / fa sol fa mi

You show me what is deep at sea

mi mi DO si la / sol fa mi

A little love, little kiss

mi la la la / si si si

A little hug, little gift

sol sol sol / mi mi mi

All of little something

fa mi fa sol la fa

This’s ours memories

la la la DO si

 

Điệp Khúc: Cảm Âm “A Little Love”

You make me cry, make me smile

sol MI MI MI / SOL SOL SOL

Make me feel that love is true

DO DO DO / DO MI MI MI

You always stand by my side

sol la la DO FA MI DO

I don’t want to say goodbye

DO si la la RE DO si

You make me cry, make me smile

sol MI MI MI / SOL SOL SOL

Make me feel the joy of love

DO DO DO DO MI MI MI

Oh Kissing you

RE DO RE DO

Thank you for all the love you always give to me

sol mi re mi mi SOL SOL / DO DO MI MI la

Oh I love you

sol MI MI RE DO

 

Yes, I do

sol sol SOL

I always do

SOL SOL SOL SOL

make me cry, make me smile

sol MI MI MI / SOL SOL SOL

Make me feel that love is true

DO DO DO / DO MI MI MI

You always stand by my side

sol la la DO FA MI DO

I don’t want to say goodbye

DO si la la RE DO si

You make me cry, make me smile

sol MI MI MI / SOL SOL SOL

Make me feel the joy of love

DO DO DO DO MI MI MI

Oh Kissing you

RE DO RE DO

Thank you for all the love you always give to me

sol mi re mi mi SOL SOL / DO DO MI MI la

Oh I love you

sol MI MI RE DO

 

To be with you

sol MI MI RE DO

Oh I love…you

sol MI MI RE DO

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “A LITTLE LOVE” TẠI ĐÂY

A LITTLE LOVE | FIONA FUNG | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam