Cảm Âm Until You | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Until You | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Until You | Sáo Bb4 và B4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Until You

Baby, life was good to me
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi
But you just made it better
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Sol
I love the way you stand by me
sol Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi
Through any kind of weather
Mi Mi Mi Mi Mi Mi SolLaSol

Đoạn 2 :

I don’t wanna run away, just wanna make your day
sol Mi Re Re Do Re la, Mi Re Re Do Re Do
When you feel the world is on your shoulders
Do Do Sol Mi Mi Mi Sol Mi Mi Re
I don’t wanna make it worse, just wanna make us work
sol Mi Re Re Do Re la, Mi Re Re Do Re Do
Baby, tell me I will do whatever
Do Re Sol Mi Mi Mi Sol Mi Re Re

Điệp Khúc : Cảm Âm Until You

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Do Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Mi
Baby, nobody, nobody until you
Re Mi, Fa Fa Mi, Fa Fa Mi, sol si Do

Lời 2

Đoạn 3 :

Baby, it just took one hit of you
Now I’m addicted
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi, Sol
You never know what’s missing
sol Mi Mi Mi Mi Mi Mi
Till you get everything you needed
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi SolLaSol

Đoạn 4 :

I don’t wanna run away just wanna make your day
sol Mi Re Re Do Re la, Mi Re Re Do Re Do
When you feel the world is on your shoulders
Do Do Sol Mi Mi Mi Sol Mi Mi Re
I don’t wanna make it worse just wanna make us work
sol Mi Re Re Do Re la, Mi Re Re Do Re Do
Baby, tell me, I will do whatever
Do Re Sol Mi Mi Mi Sol Mi Mi Sol

Điệp Khúc : Cảm Âm Until You

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Do Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Mi
Baby, nobody, nobody until you
Re Mi, Fa Fa Mi, Fa Fa Mi, sol si Do

Đoạn 5 :

See it was enough to know, if I ever let you go
Do Do Re Mi Re Do la, Do Do Re Mi Re Do sol
I would be no one
sol la Do Re Do
‘Cause I never thought I’d feel all the things you made me feel
Do Do Re Mi Re Do la, Do Do Re Mi Re Do sol
Wasn’t looking for someone, oh, until you
sol sol sol la Do Re Do, Do si, sol si Do

Sáo B4

Kết :

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Do Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Mi
Baby, nobody, nobody
Re Mi, Fa Fa Mi, La La Sol

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Do Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Mi Sol La La La La La Si Si Si La MiReDo Do
Baby, nobody, nobody, nobody, nobody, until you
Re Mi, Fa Fa Mi, Fa Fa Mi, Fa Fa Mi, Fa Fa Mi,sol si Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Until You TẠI ĐÂY

KARAOKE | Until You | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam