Cảm Âm Trót Yêu | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Trót Yêu | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Trót Yêu | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Trót Yêu

Có chút bối rối chạm tay anh rồi

Mi Mi Re Mi, Do Re la sol

Vì anh đang mơ giấc dịu dàng

sol Do Do, Do si la lasol

Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi

Mi Mi Re Mi, Do Re la sol

Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi.

sol Do Do, Do Do si Re Do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Trót Yêu

Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng

Mi Mi Re Mi, Do Re la sol

Khi em yên say trong giấc

Do Do, Do Do Re Mi Sol Mi

Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi

Mi Mi Re Mi Re Do Re, la Re

Vì anh luôn mong được có em.

si Do, Do Do si Re Do

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Trót Yêu

Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

Do Do3 Si Si La, Do Si La La Sol

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

Mi Fa Sol Sol Fa Fa Do3 Si Sol MiReMi

Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta

Do Do3 Si Si La, Si La Sol Sol Sol Re3 Do

Vì nơi con tim này luôn có

La Si Do3 Do3 La Si Do3

Tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em.

La Si Do3 Do3 La Si Do3, Re3 Re3

 

Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

Do Do3 Si Si La, Do Si La La Sol

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

Mi Fa Sol Sol Fa Fa Do3 Si Sol MiReMi

Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta

Do Do3 Si Si La, Si La Sol Sol Sol Re3 Do

Vì nơi con tim này luôn có

La Si Do3 Do3 La Si Do3

Tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em.

La Si Do3 Do3 La Si Do3, Re3 Re3

 

Kết : Cảm Âm Trót Yêu

* Có chút bối rối, có chút tan vỡ

Mi Mi Re Mi, Mi Mi Re Mi

Có chút thương nhớ tình anh

Mi Mi Re Mi, Re Mi

Người hãy đến bên anh này

sol Mi Mi Re Re la

Nói yêu mình anh thôi

Re Do sol Do Do

Để cho lòng anh thôi nhớ mong.

Mi Re la si, Do Re Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Trót Yêu

KARAOKE | Trót Yêu | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam