Cảm Âm Mùa Thu Cho Em | Ngô Thụy Miên | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Mùa Thu Cho Em | Ngô Thụy Miên | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Mùa Thu Cho Em | Ngô Thụy Miên | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Mùa Thu Cho Em

Em có nghe mùa Thu mưa giăng lá đổ.

FA LA FA / DO FA / MI FA LA la DO

Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương.

LA SIB SOL / MI DO / SOL SOL FA FA

Và em có nghe khi mùa Thu tới

FA SIB RE3 SIB / FA RE FA SIB

mang ái ân mang tình yêu tới

LA DO3 LA MI DO MI LA

em có nghe nghe hồn Thu nói mình yêu nhau nhé!

SOL SIB SOL / MI DO MI SOL / DO FA SOL LA

 

Lời 2: Cảm Âm Mùa Thu Cho Em

Em có hay mùa Thu mưa bay gió nhẹ.

FA LA FA / DO FA / MI FA LA la DO

Em có hay thu về hết dấu cô liêu.

LA SIB SOL / MI DO / SOL SOL FA FA

Và em có hay khi mùa Thu tới

FA SIB RE3 SIB / FA RE FA SIB

bao trái tim vương màu xanh mới

LA DO3 LA MI DO MI LA

em có hay hay mùa Thu tới hồn anh ngất ngây.

SOL SIB SOL / MI DO MI SOL / DO FA SOL LA

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Mùa Thu Cho Em

Nắng úa dệt mi em

RE3 RE3 SIB DO DO

và mây xanh thay tóc rối nhạt môi

SOL LA LA / LA SIB DO

môi em thơm nồng tình yêu vương vương má hồng

DO FA / FA FA MI RE / RE MI MI MI RE DO

sẽ hát bài cho em và ru em yên giấc tối ngày mai

RE3 RE3 SIB DO DO / SOL LA LA / LA SIB DO

khi mưa ngang lưng đồi

DO FA / FA FA MI RE

chờ em anh nghe mùa Thu tới.

RE MI MI MI RE MI FA

 

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI MÙA THU CHO EM

MÙA THU CHO EM | NGÔ THỤY MIÊN | KARAOKE

 

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam