fbpx

All Courses

Khóa Học VIP Cơ Bản + Nâng Cao

Khóa Học VIP Cơ Bản + Nâng Cao

Dành cho tất cả các bạn yêu quý, đam mê bộ môn Sáo Trúc muốn tìm hiểu chuyên sâu về các kỹ thuật trong Sáo Trúc. Những bạn không biết gì về nhạc lý vẫn có thể học được một cách dễ dàng. Mọi câu hỏi từ dễ đến khó,  đều được hỗ trợ giải

READ MORE
Nhạc Lý Cơ Bản

Nhạc Lý Cơ Bản

Nhạc lý cơ bản trên sáo trúc là khóa học cần thiết, dành cho các học viên muốn nâng cao trình độ, muốn học hỏi nghiêm  túc, bước đầu theo con đường chuyên nghiệp.

READ MORE