Cảm Âm Sadness And Sorrow | Naruto Soundtrack | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Sadness And Sorrow | Naruto Soundtrack | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn

YouTube video

Cảm Âm Sadness And Sorrow | Naruto Soundtrack | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1 Cảm Âm Sadness And Sorrow

la sol re / sol sib DO sol

sib la sib DO / fa RE

la sol re / sol sib DO sol

sib la sib DO / fa sol

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Sadness And Sorrow

sol la sib DO RE sol / sib sib la la sol

sib DO sib la / RE RE

DO RE sol / sib sib la la sol sol

sol la sib / DO sib la la re fa sol         

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI SADNESS AND SORROW

SADNESS AND SORROW | KARAOKE

YouTube video

Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn